”ECT-behandlingen är tortyr” Leg sjuksköterska med 50 års erfarenhet


Vad säger en leg. sjuksköterska om elchocker (ECT)?

Leg. sjuksköterska: ECT-behandlingar skadar patienten

Få kostnadsfri hjälp att anmäla dina eller anhörigs skador från ECT


Våra krav vad det gäller ECT behandlingar

    Vi vill i första hand förbjuda alla elchocker under tvång samt förbjuda alla elchocker till barn, äldre och gravida.

    En oberoende icke-psykiatrisk kommission måste tillsättas och undersöka de långsiktiga verkningarna av ECT.

    Alla patienter och deras anhöriga har rätt till en fullständig och korrekt information innan ECT – vilket innebär klara besked att de riskerar bestående minnesskador efter ECT-behandlingarna.

Läs här om de som har skadats av elchocker, ECT


Kopior på anmälningar på skador från ECT-behandlingar

Hundratals människor har fått skador av ECT-behandlingar – många har anmält till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, och Patientförsäkringen, LÖF. Mörkertalet är stort. Kontakta mig om du ha hjälp att anmäla eller överklaga.

Se nedanstående kopior på anmälningar:


ECT behandlingar förstörde hennes minne

Läs hela artikeln om hur ECT behandlingar förstörde hennes minne.
Från Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL.
Media om ECT behandlingar
Läs om fler människor som har blivit skadade av elchocker, ECT.


Varför denna hemsida om ECT behandlingar?

Mitt syfte med denna sida är att erbjuda fakta och vittnesmål om problemen med elchocksbehandlingarna.

De flesta tror att elchocker inte ens används längre.

Sanningen är tyvärr tvärtom! Elchocker, ECT används mer än någonsin och Sverige är värst i världen per capita.

Denna sida ger också en möjlighet för människor som drabbats av elchocker att göra sin röst hörd.

Vi erbjuder också stöd och hjälp åt de som vill anmäla sina skador från ECT.

Vem är jag?     Läs mer här – Varför denna sida om elchocker?

Peter U Larsson    Sanningen om ECT-behandlingarna.


Tappade minnet efter ECT behandlingar

Media om ECT behandlingar
Läs om fler människor som har blivit skadade av elchocker, ECT.


Solveig blev fördärvad av över 100 ECT behandlingar under ett år.
Detta hände 2009 på S:t Lars i Lund!Läs om Solveig Wiberg, Lund som fördärvades av över 100 elchocker på ett år!
Läs om fler människor som har blivit skadade av elchocker, ECT.


ECT behandlingar har gett många människor problem


Läs artikeln här.
Media om ECT behandlingar
Läs om fler människor som har blivit skadade av elchocker, ECT.


Allvarliga minnesproblem efter ECT behandlingar

Läs artikeln här.
Media om ECT behandlingar
Läs om fler människor som har blivit skadade av elchocker, ECT.