Varför fortsätter psykiatrin att ge elchocker, ECT-behandling?


Man kan verkligen undra varför man fortfarande ger elchocker, ECT behandling i Sverige år 2012.

Inte nog med det – användningen har eskalerat de senaste åren och nu är vi värst i världen per capita. Upp till 60 000 st per år enligt undersökningar från Kommittén för Mänskliga Rättigheter. Efter varningar från KMR och uppmärksamhet i media har antalet minskat med ca 30% den senaste tiden.

Det finns länder och delstater där ECT är förbjudet eller används ringa.

Många människor har skadats av ECT behandling

Hundratals människor har rapporterat svåra skador efter ECT. Jag har personligen varit i kontakt med många av dem. Flera av dessa fall har tagits upp i media, Uppdrag Granskning etc. Deras vittnesmål skär i mitt hjärta och kan inte bara nonchaleras.

Flera ledande experter har uttalat sig emot ECT. Det finns flera vetenskapliga dokument som fördömmer ECT.

Patienter har inte blivit korrekt informerade innan ECT

Det finns bevis för att patienterna inte har blivit korrekt informerade om riskerna innan sin behandling, vilket Socialstyrelsen har erkänt. Läkarna måste numera informera patienterna och anhöriga innan ECT att det finns en risk för bestående minnesskador.

Ingen långsiktig uppföljning av ECT behandlingar

Det finns ingen uppföljning kring de långsiktiga verkningarna från ECT. Socialstyrelsen vet inte ens hur många elchocker som ges varje år, vilket de har blivit JO-anmälda för av KMR.

Många drar sig för att anmäla sina skador från ECT

Många människor drar sig för att anmäla sina skador från ECT till Socialstyrelsen. De behandlas inte med respekt av psykiatrin.

Många är så illa däran att de inte kan anmäla; de har minnesförluster – minns helt enkelt inte vad som har hänt; en del skäms; några orkar inte rota i det gamla; flera vill inte stöta sig med sin läkare; många är osäkra och rädda för vad som kan hända, en del vill inte bli indragna i psykiatrin igen.

Vem tar hand om och hjälper dessa personer nu?

Det finns alltså stora frågetecken kring ”behandling” med elchocker.

Bakgrunden till ECT behandling

Elchocksbehandlingen för människor uppfanns 1938 i Italien efter att en psykiatriker hade sett hur man använde elchocker för att bedöva grisar innan slakt.

Samma elchock som tidigare trots modernisering av ECT

Numera har behandlingen i PR-syfte naturligtvis snyggats till. Patienten sövs ner och ges muskelavslappnade medel annars finns det risk för frakturor pga kramper och kast. Så våldsam är elchocken!

Denna elchock drabbar personens känsliga tankeverksamhet och hjärna. Till följd av skadorna kan personen känna en eufori – känt bland neurologer – och kan även tillfälligt glömma sina problem. Eurofin släpper dock och problemen kommer tillbaka – då ger man fler elchocker. Risken finns att personen glömmer stora delar av sitt liv.

Förbjud ECT behandlingar under tvång
förbjud ECT till barn, gravida och äldre

Man ger även elchocksbehandling under tvång vilket skulle omedelbart förbjudas.

Elchocker skulle självklart förbjudas till barn, gravida och äldre människor.

En oberoende kommission skulle undersöka de långsiktiga verkningarna av ECT behandlingar

Vidare tycker jag att en oberoende kommission skall undersöka de långsiktiga verkningar av ECT grundligt.

Det är också intressant att notera att ingen läkare eller psykiatriker själv skulle prova på ECT behandling, även om de ibland brukar säga så.

Frågan kvarstår:
Varför fortsätter man att ge elchocksbehandlingar i Sverige?

Läkare och psykiatriker har gett hundratusentals elchocker i Sverige. De lär inte lättvändigt erkänna att de har gjort något fel. Då kommer de att förlora sin makt och grepp över allmänheten och politikerna.

Snabbt går det då på samma sätt för ECT som det gjorde för tvångssteriliseringen på 1970-talet.

Allmänheten är för okunnig och passiv.

Politikerna är fega.

Låt oss lyfta fram denna fråga och tvinga politikerna att ta ansvar!

Peter U Larsson, medlem i Kommittén för Mänskliga Rättigheter, KMR
http://www.elchocker.se/


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.