LIVSVIKTIG INFORMATION OM PSYKIATRINS ECT-BEHANDLINGAR


Se fler filmer med vittnesmål från drabbade

  • Fd överläkare i psykiatri: ”När jag jobbade inom psykiatrin så träffade jag många patienter med minnesbesvär efter ECT, så jag vet att problemet är mycket mer omfattande än vad som erkänns av psykiatrin.”
  • Språkpedagog och läromedelsförfattare: ”Att ta hjälp av elchocker (ECT) för att lindra ett mentalt lidande är vår tids största vårdskandal!”
  • Leg. psykolog och leg. psykoterapeut: ”Det är en klar skillnad i hur Lisa fungerade före och efter ECT behandlingarna och vår bild är att minnesstörningarna funnits med ända sedan sommaren 2011.”
  • Överläkare i psykiatri: ”Sammanfattning: svårbehandlad depression och minnes- och orienteringssvårigheter som debuterade efter ECT. De kognitiva svårigheterna är handikappande, hon har ett omfattande behov av anpassning i hemmet för att klara vardagen och arbetsträning har avbrutits pga dessa.”
  • Psykiatiker i öppenvården: ”Min öppenvårds-psykiatriker som inte haft med slutenvården att göra tror att min epilepsi (som jag fick i höstas o medicinerar mot 2 ggr per dag) har orsakats av all ECT. Min neurolog är av samma åsikt.”
  • Psykolog: ”Evas funktionsnivå har starkt sjunkit efter hennes ECT-behandlingar och de biverkningar dessa medförde.”
  • Läkare: Värre än ”Gökboet”! ”Fick ett gott bemötande av en kvinnlig läkare. Hon kollar i min journal och läser bl. a ’över 100 ECT behandlingar’ Hon blir frustrerad och arg över hur fel dem har behandlat mig. Detta är värre än Gökboet säger hon. Ingen annan läkare har reagerat på det sättet. Hon gav mig massvis med kramar, vilket ingen annan läkare har givit mig under hela min kontakt med vården. Härlig känsla efteråt.”

Till dig som funderar på att få ECT-behandlingarna

Gå gärna igenom denna information noga och titta efter själv. Ta gärna upp dessa punkter med din psykiatriker och ställ frågor. Acceptera inte: ”Det är bara propaganda på internet”.

Sök dig hellre till alternativa behandlingar.

Vad är en ECT-behandling?

ECT-behandling utförd av psykiatrin

”ECT” kommer från engelska ordet ”electroconvulsive therapy”, ”elektrokonvulsiv behandling” på svenska. ”Konvulsiv” kommer från ”konvulsion” som betyder ett anfall som ger kramp.

ECT-behandlingen är en omstridd och ifrågasatt psykiatrisk metod för att framkalla epileptiska anfall hos patienten med hjälp av elchocker.

ECT-behandlingen har sitt ursprung i bedövning av grisar innan slakt – se nedan – och har ”moderniserats” på senare tid, men det är samma kraftiga elchock som tidigare som drabbar patientens känsliga tankeverksamhet.

Varför har jag engagerat mig mot ECT?

Peter Larsson engagerad mot ECT-behandlingar

Min farbror blev förstörd av elchocksbehandlingar (ECT) och satt sedan hela sitt liv på ett psykiatriskt behandlingshem. Detta startade mitt engagemang och sedan dess har jag varit i kontakt med många drabbade och deras anhöriga som fått sina liv förstörda av ECT.

Det innebär att jag så gott som varje dag får ta del av hemska vittnesmål om hur psykiatrin genom elchocksbehandlingar har slagit liv i spillror. De lämnas sedan helt åt sitt öde och de ansvariga bryr sig inte ett dugg.
.
”Jag har berättat om mina skador från ECT för tomma öron och ointresserade läkare. Jag har varit hos en neurolog som tagit prover och sa sedan att jag har en kraftigt hjärnskada med teknik som en 3-åring. Inte roligt att höra.”

Dessa drabbade är värda respekt, omtanke och en medmänsklig behandling i en mycket upprörande situation där de sökte hjälp och istället fick se sitt liv förstört.

”Tack Fine Peter. Tack vare Ditt Mod o Arbete som jag klarade mig undan det värsta senariet”

Läs mer här – Mitt engagemang del 1, Mitt engagemang del 2, Mitt engagemang del 3.

Socialstyrelsen om mitt engagemang

”Socialstyrelsen uppskattar ditt engagemang i frågan. Min uppfattning är att det är av stor vikt att förbättra uppföljningen av negativa effekter och framför allt rekommendera vården hur de som upplevt svåra minnesstörningar bör utredas och erbjudas hjälp.”

Psykiatrin använder elchocksbehandlingar mer än någonsin

Många känner inte till att psykiatrin fortfarande använder elchocksbehandlingar. Man tror att elchockerna försvann med filmen ”Gökboet”, vilket naturligtvis borde vara fallet.

Sanningen är att ECT används mer än någonsin i Sverige – ca 60 000 elchocksbehandlingar om året (2009) till bla. barn, gravida, äldre och under tvång. Det innebär att Sverige är bland de värsta länderna i världen.

Elchockerna har blivit en allmän quick-fix i psykiatrin när psykofarmaka inte fungerar eller ger skadliga biverkningar.

En fd överläkare i psykiatrin om ECT

”När jag jobbade inom psykiatrin så träffade jag många patienter med minnesbesvär efter ECT, så jag vet att problemet är mycket mer omfattande än vad som erkänns av psykiatrin. I mitt tycke så borde det debatteras mycket mer än vad som sker, det här är ju en grupp som av naturliga skäl har svårt att hävda sig. Det är sorgligt att denna i mitt tycke ganska primitiva behandling fortsätter att användas så okritiskt.”

Psykiatrin ökar nu antalet elchocker till Barn

Det hemska nu är att psykiatrin i Sverige – enligt amerikansk modell – ökar antalet elchocksbehandlingar till Barn i Sverige via BUP.

I USA ger 11 delstater barn elchocker. I fem av dessa delstater ges elchocker till barn från åldrarna 0-5 år.

I Australien rapporteras om ECT till barn under fyra år.

Skriv på protestlistan mot ECT till Barn!

Facebook: NEJ till Elchocker (ECT) till Barn!

UNICEF om elchocker till barn

”Att ge elchocksbehandlingar till ett barn i stället för lämplig eller behövlig vård eller tillsyn på grund av begränsade budgetar och drastisk underbemanning är oacceptabelt.”

WHO, World Health Organization

”Det finns inga tillkännagivande för användning av ECT på minderåriga, och därmed bör det
förbjudas genom lagstiftning.”

Riksdagsledamot Margareta Larsson mot ECT till barn

Riksdagsledamot Margareta Larsson engagerad mot ECT tillbarn

Elchocker till barn är en fråga som Riksdagsledamoten Margareta Larsson har engagerat sig i:
Motion: Ett ökat skydd för barn mot elchockbehandlingar (ECT)

Margareta har också skrivit detta vad det gäller ECT: Interpellation: Patientsäkerheten kring ECT-behandlingar.Min dotter förstördes av psykiatrin och ECT-behandlingar

Obs! Tio punkter angående ECT som psykiatrin aldrig öppet erkänner

Ta gärna upp dessa punkter med din psykiatriker och hör vad hon eller han säger. Skriv gärna ut och ta med. Man kan tycka att psykiatrin borde informera om allt detta till patienter och anhöriga innan ECT-behandlingar.

1) Elchocksbehandlingarna har sitt ursprung i grisslakt

ECT-behandlingarna sitt ursprung i bedövning av grisar innan slakt. De blev mer lugna och lätthanterliga efter att ha fått elchocker. Psykiatriker såg detta och började använda detta på patienter.
Läs mer om elchocksbehandlingarnas ursprung.

2) Psykiatrin framkallar epileptiska anfall med ECT

Genom elchocksbehandlingar så framkallar psykiatrin aktivt epileptiska anfall medan sjukvården i övrigt arbetar för att förhindra, lindra eller hantera epileptiska anfall pga. skaderisken.

”Min öppenvårds-psykiatriker som inte haft med slutenvården att göra tror att min epilepsi (som jag fick i höstas o medicinerar mot 2 ggr per dag) har orsakats av all ECT. Min neurolog är av samma åsikt.”

”En del av medicinen, neurologin, strävar efter att förhindra epileptiska grand mal konvulsioner medan en annan del, psykiatrin, använder epileptiska grand mal konvulsioner som ’behandling’. Är inte detta ett underligt etiskt dilemma?” Docent i neurologi, dr Robert Grimm

3) Det är samma elchock som förut trots namnbyte och ”modernisering”

Den psykiatriska propagandan har bedrägligt bytt namn på elchocksbehandlingen – till ECT-behandling eller elbehandling – och hävdar att ECT är en ny mild behandling som startar om och t.om förstorar hjärnan. Patienterna däremot vittnar om kraftiga minnesstörningar, förlorade förmågor, tinnitus, svåra tandskador och tom. benbrott mm.

Man söver också ner patienten nuförtiden innan ECT och ger muskelavslappnande medel för att undvika krampanfall och frakturer. Elchocksbordet måste också isoleras annars dör patienten. Så kraftig är elchocken vid ECT som drabbar den känsliga tankeverksamheten! (Hur kan man ens komma på tanken att ge detta till barn!)

Sanningen är att fastän psykiatrin har bytt namn på elchockerna och det hela ser mycket bättre än under filmen ”Gökboet” så är det samma elchock eller värre som drabbar patientens känsliga tankeverksamhet. Det är därför så många skadas av ECT!

Elsäkerhetsverket om el-skador

”Har du fått ström genom kroppen? Även mindre elolyckor kan ge bestående nervskador visar Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elolyckor.

Stark elchock vid ECT-behandlingarFrågor och svar om ECT

4) Det finns hundratals vittnesmål och anmälningar på förstörda liv

Det finns hundratals vittnesmål, anmälningar och överklagan från drabbade och deras anhöriga som berättar om förstörda liv efter ECT-behandlingar. Socialstyrelsen reagerade på dessa och gav ut ett speciellt direktiv till sjukvården att hjälpa de som skadats av ECT.

Socialstyrelsen erkänner minnesstöringar

”Socialstyrelsen gav 2016 ut följande rapport. I rapporten, som riktar sig till verksamhetschefer och vårdpersonal inom psykiatrin, uppmärksammar Socialstyrelsen att patienter som upplever minnesstörningar efter ECT-behandling kan få stöd. En patient som behöver hjälp bör vända sig till hälso- och sjukvården.”

”Jag har inte tidigare satt mina upplevelser i samband med ECT:n Jag har trott att allt beror på mej och att jag kanske råkat ut för någon förtidig demens sjukdom… eller att jag helt enkelt är ett hopplöst fall som det inte gick att bota. Jag sökte på nätet efter ”Beroende av ECT” då jag hittade info om alla skadade. Jag sökte på nätet för att jag tänkte att jag kanske är beroende av ECT, för jag kände en längtan efter mer ECT för jag mådde riktigt bra ca 3 månader efter ect så jag ville ha 3 månader av bra mående igen. Jag fick en riktig Aha! upplevelse när jag läste vittnesmålen från andra skadade… det gick upp ett ljus för mej och jag tyckte att det faktiskt va skönt att se att ”JAG ÄR INTE SENIL ELLER KOMPLETT GALEN – JAG ÄR ECT BEHANDLAD!!”

”Enligt amerikanska läkemedelsverket, FDA, så kan ECT orsaka kognitiv skada, minnesstörningar, långvariga epileptiska anfall, tandskador, maniska symtom, andningsproblem, försämring av psykiatriska symtom och dödsfall. En tredjedel av patienterna får permanent minnesförlust och många få se sin IQ sänkt.” Kommittén för Mänskliga rättigheter

Intyg 2013 till LÖF från en Överläkare i psykiatri

”Sammanfattning: svårbehandlad depression och minnes- och orienteringssvårigheter som debuterade efter ECT. De kognitiva svårigheterna är handikappande, hon har ett omfattande behov av anpassning i hemmet för att klara vardagen och arbetsträning har avbrutits pga dessa.”

Leg. psykolog och leg. psykoterapeut om ECT-skador

”Vår bedömning är att Lisa har fått stora minnessvårigheter efter sina ECT behandlingar i en omfattning som inte gick att förutse. Dessa minnessvårigheter har påverkat hennes funktionsnivå och Lisas vardag har blivit mer komplicerad. Kliniskt märks detta av i samtal då det är svårt för henne att bearbeta information och hon blir fort trött. Lisas vakenhetsgrad är förmodligen sänkt och hennes kognitiva funktioner fungerar sämre än tidigare. Det är en klar skillnad i hur Lisa fungerade före och efter ECT behandlingarna och vår bild är att minnesstörningarna funnits med ända sedan sommaren 2011.” Namnet är fingerat.

En Psykolog i ett intyg till Patientförsäkringen

”Evas funktionsnivå har starkt sjunkit efter hennes ECT-behandlingar och de biverkningar dessa medförde. Eva är mycket begränsad i vardagen och behöver mycket stöd och hjälp och det går åt mycket energi för henne för att klara av saker och ting. Eva blir psykiskt utmattad och behöver ofta vila och sova under dagen om hon gjort något. Eva har ett stort lidande och livet blev inte som hon hoppats på. Eva vill arbeta och det är en sorg för henne att inte ha ett arbete att gå till samtidigt som hon idag förstår att hon inte klarar av det utifrån hur hon fungerar. Eva får kämpa för att hitta ett sammanhang för henne att vara i. Barnen är i fokus och det är dem som gör att hon vill leva.”
Namnet är fingerat.

Filmade intervjuer med läkare, leg ssk och drabbadehundratals vittnesmål på skador efter ECT.

5) Påtryckningar och ofullständig information innan ECT

En patient har alltid själv rätt att välja behandling (utom vid tvångsvård). Hon har rätt att i lugn och ro sätta sig in i den information som finns. Ofta mår inte patienten i psykiatrin så bra och har svårt att ta till sig all information. Då skall de anhöriga ha rätt och chans att informera sig.

Det finns mängder av vittnesmål på tjat och övertalningskampanjer från psykiatrins sida för att patienten skall gå med på ECT. Patienten är ofta i ett tillstånd där hon inte kan ta ett beslut, men påtvingas ofta att gå med på ECT-behandlingar.

”Jag kände att jag var tvungen att följa psykiatrins val. Kände att det var mycket press och alla var på mig för att jag skulle ta ECT. Blev lovad att jag skulle må bättre.”

Psykiatrin utelämnar viktig information innan ECT – t.ex att det finns risk för bestående minnesskador och det finns många som fått sina liv förstörda av tandskador, tinnitus, försvunna förmågor, utplånade förmågor mm.

6) Läkare och leg sjuksköterskor som är emot ECT-behandlingar

Se och läs vad sjuksköterskor och läkare säger om elchocksbehandlingen.

Vittnesmål och filmade intervjuer l Vittnesmål från ssk l ECT skadar hjärnan enligt Peter R Breggin, läkare.

7) Socialstyrelsen erkänner risk för bestående skador

Socialstyrelsen har erkänt att det finns risk för bestående skador efter ECT-behandlingar.

”Tack för ditt mejl om dina vårdskador av ECT. Beklagar verkligen att du fått dessa och förstår att det medfört mycket besvär för dig. Man räknar med att cirka 10% får långvariga besvär av ECT behandling.” Socialstyrelsen

Denna siffra stämmer inte men det är iallafall ett erkännande från Socialstyrelsen att ECT-behandlingar kan ge bestående skador. Mörkertalet på antalet skadade är naturligtvis mycket stort. Långt ifrån alla har anmält sina ECT-skador – de är svaga, sjuka, rädda, oroliga, fortfarande beroende av psykiatrin eller har glömt och har inte förmågan att anmäla. Vill inte återuppleva traumat igen. Många känner heller till sina rättigheter och att det går att anmäla.

En person som fått skador av ECT berättar här varför hon drog sig för att anmäla.

8) Patientförsäkringen (LÖF) har betalt ut flera skadestånd

Patientförsäkringen (LÖF) har betalt ut flera skadestånd efter att ha fått anmälningar på ECT-skador.

”Har goda nyheter att berätta. Fick besked från LÖF idag angående bestående men och får ersättning, dock inte särskilt mycket men bättre än ingenting alls. Tack Peter Larsson! Fått skadestånd tidigare också för ”akut sveda och värk” som LÖF benämner det. Denna gång var för bestående men.”

9) Elchocksbehandlingar (ECT) är förbjudet i andra länder

Elchocksbehandlingar är helt förbjudet på Sicilien och det finns andra länder och stater där ECT inte används eller används lite. Tvångs-ECT är nyligen förbjudet på Irland och Island. I Indien har elchocker till barn precis förbjudits.

Man kan tycka att Sverige borde följa deras exempel och direkt förbjuda ECT till barn, gravida och under tvång. Sedan bör en oberoende icke-psykiatrisk kommission tillsättas för att få fram de långsiktiga verkningarna av ECT.

10) Det finns många vetenskapliga studier och artiklar mot ECT

”Om vi tog en rationell, bevisbaserad inställning till kontroversen om ECT skulle den överges, liksom andra behandlingar har övergetts som en gång tycktes vara effektiva, t.ex. roterande stolar, överraskningsbad och lobotomier.” Professorerna John Read och Richard Bentall

Svenska Föreningen för Medicinsk Forskning

”Föreningen använder Din hemsida www.elchocker.se och Ditt övriga material som referens. Detta är den bästa vetenskapliga sammanställning som finns!”

Några länkar till vetenskapliga studier och artiklar

Varför upplever vissa att ECT hjälper?

Den kraftiga elchocken bedövar och kan få patienten att tillfälligt glömma sin depression. Euforiska känslor kan också uppkomma precis som vid hjärnskador. Allt detta tolkas som ett bra resultat av psykiatrin.

Efter ett tag släpper dock chocken och depressionen kommer tillbaka – då sätter psykiatrin in underhålls-ECT. En del patienter fortsätter med detta och blir beroende av ECT.

”2008 fick min svärmor elchock mot depressionen och ångest som ledde till att hon blev väldigt uppåt under en period och med tiden fick hon kraftiga minnes luckor och depressionen kom tillbaka och då fick hon ny etc behandling som ledde till självmord idag”

En känd amerikansk läkare har beskrivit varför ECT kan tyckas ge ”resultat”

Varför fortsätter psykiatrin med elchocksbehandlingar?

ECT-behandlingarna har blivit en allmän quick-fix i psykiatrin när psykofarmakan inte fungerar eller ger skadliga biverkningar. Detta visar att psykiatrin är ett bedrägeri som inte kan verkligen hjälpa människor.

Det handlar om makt och stora pengar

Psykiatrin kommer att slåss med näbbar och klor för att försvara ECT och sin maktposition. De kommer aldrig att erkänna att elchocksbehandlingar ger skador och förstör människor. Det handlar om makt och stora pengar! Psykiatrin får många miljarder årligen av Svenska staten och måste därför dölja sina brott för att fortsätta få dessa anslag.

Därför måste vi fortsätta informera och få ut sanningen om ECT så att: a) allmänheten väljer bort den och protesterar b) fler läkare, sjuksköterskor, kändisar och andra går med och hjälper till c) media hoppar på tåget ännu mer och d) politikerna till slut vaknar och börjar lagstifta mot ECT.

Narkosläkare Michael Chavin

”Psykiatrikerna kan inte få sig själva att erkänna att ECT orsakar skada, annat än om patienten skulle bli elchockad till döds på bordet och det samtidigt videoinspelades och observerades av en av Förenta Nationernas observationstrupper. Jag började studera forskningen om ECT och fann att den utförts av psykiatriker som har ECT som levebröd.”

Elchockerna kommer att förbjudas

Det finns inget land i världen som kan fortsätta tillåta psykiatrin misshandla och förstöra människors liv i namn av hjälp. Efter tillräckligt mycket information kommer allmänheten att väckas och slå tillbaka hårt!

Elchocksbehandlingarna kommer till slut att förpassas till den hemska psykiatriska historiska skräpkammaren tillsammans med: Snurrstolar, kalla bad, insulinchocker, lobotomi, hjärnoperationer, tvångssteriliseringar mm. Tortyr som psykiatrin har kallat ”hjälp till människor”.

Detta bör ske snarast möjligt så att inte alltför många liv till förstörs.


”Är så otroligt tacksam för din hjälp kring allt det här ska du veta.
Hade det inte varit för att jag hittade dig hade jag aldrig tagit itu med detta
utan endast motvilligt försökt traggla mig vidare med allt som vanligt.”

Kostnadsfritt hjälper jag alla som fått skador av ECT att anmäla och överklaga – kontakta mig.

”Nu jävlar är den där! Jag har vågat, äntligen. Jag är stark!
Men jag har fått otrolig hjälp av Peter Larssonr! Tack”

Har du svårt att acceptera att psykiatrin ger tusentals elchocksbehandlingar varje år till bla. barn, gravida, äldre och under tvång? Känner du att du vill hjälpa till att få ut sanningen om ECT? Kontakta gärna mig

Peter Larsson engagerad mot ECT-behandlingar

 

Välkommen att höra av dig om du har några frågor!

Peter Larsson, Facebook Kontakt
Medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Röda Korset

Facebook mot elchocksbehandlingar (ECT)

NEJ till Elchocker (ECT)
NEJ till Elchocker till Barn
Människor skadas av ECT-behandlingar.

Länkar för dig som vill veta mer om ECT

Språkpedagog och läromedelsförfattare

”Att ta hjälp av elchocker (ECT) för att lindra ett mentalt lidande är vår tids största vårdskandal!

Det speglar en cynism och ett alltmer själlöst samhälle som i brist på mänskliga och ekonomiska resurser går in med elchocker i människans mest finstämda organ och stympar delar av personligheten.

Att den här groteska behandlingen nu i allt högre grad tillåts öka även bland våra yngre – ibland med tvång – kastar en väldigt mörk och skamfull skugga över hela den svenska mentalvården som uppenbarligen är inne i en fas av sönderfall…”

Kopior på anmälningar på skador från ECT-behandlingar

Hundratals människor har fått skador av ECT-behandlingar – många har anmält till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, och Patientförsäkringen, LÖF. Mörkertalet är stort. Kontakta mig om du ha hjälp att anmäla eller överklaga.

Se nedanstående kopior på anmälningar: