Lagförslag om mental hälsa skall introduceras i parlamentet om att få en mer restriktiv reglering av ECT-användningen


http://www.abc.net.au/news/2013-10-23/new-mental-health-bill-to-be-introduced-in-parliament/5039892

Uppdaterad 23 oktober 2013

Ett nytt lagförslag om mental hälsa skall introduceras i parlamentet för att få en mer restriktiv reglering av elektrokonvulsiv behandling (ECT), tidigare kallad elchocksbehandling.

Det finns hopp om att det nya lagförslaget kommer att ge familjer och vårdnadshavare mer att säga till om när det gäller behandlingen av deras nära.
Hälsominister Helen Morton säger att lagstiftningen kommer att ge en mer restriktiv reglering av ECT-användningen.
Existerande lagar reglerar inte användningen av ECT på barn, men enligt lagförslaget kommer den att förbjudas för dem som är under 14 år.
För barn under 18 år kommer det även att krävas samtycke av vuxna före en behandling.
Enligt det utkast till lagförslag som gavs ut 2011 kan en psykiatriker ge ett barn inflytande över att samtycka till ett antal behandlingar såsom psykiatrisk kirurgi, elchock (ECT) och sterilisering utan samtycke från föräldrarna.
Mer än ett tusen åsikter kom in efter det att förslaget hade getts ut och Helen Morton sade att debatten om ECT bland allmänheten var betydelsefull.
Hon sade emellertid att de medicinska bevisen fick henne att inse, att vissa människor sannolikt inte kommer att bli återställda om ECT förbjuds helt.
En ny mentalhälsotribunal kommer även att ha uppsikt över handhavandet.
Regeringen övergav även ett förslag om att ge chefspsykiatrikern större inflytande över att godkänna sterilisering av patienter mot deras vilja.

Översättning i september 2014 av Lars Andersson
Språkvård och korrigering Inga Larsson