Hundratals patienter gavs chockbehandling utan samtycke. Kampanj: Yrkesverksamma inom medicinen uttalar sin oro över standarden på kliniker som använder elchocksbehanding


Länk: http://www.ect.org/news/forcedshockUK.html

Av Sopie Goodchild, inrikeskorrespondent
13 oktober 2002

Regeringen har medgivit att hundratals mentalt sjuka människor har givits elchocksbehandling (ECT) utan deras samtycke.
En ny studie visar att 2.800 människor fick elchocksbehandling (ECT) under en tremånadersperiod. Nästan 70 procent av dem var kvinnor.
Siffrorna, som offentliggjordes av Hälsodepartementet, uppdagades i forskning på användningen av elchocksbehandling (ECT) i NHS-sjukhus1 och privata kliniker. Studien genomfördes mellan januari och mars 1999, men siffrorna släpptes ut först under förra veckan.
ECT är en kontroversiell behandling som används på fall med allvarlig depression och innebär att läkare låter ström passera genom elektroder som fästs på patientens huvud.
I ”Mind”, stiftelsen för psykisk hälsa, angavs att ECT bör förbjudas för barn och ungdomar. Man anser också att behandling endast borde vara tvingande för patienter som inte kan göra sina egna val. ”Det finns massor av områden som är föremål för oro, särskilt den mängd information som ges till patienter, frågan om samtycke och typen av maskiner som används för att leverera ECT-behandling”, säger Alison Hobbs, intressepolitiskt ansvarig för stiftelsen.
Av de över 700 patienterna i studien, vilka hölls kvar och erhöll ECT, hade 59 procent ej samtyckt till behandling.
ECT har använts sedan 1930-talet, trots att det fortfarande saknas en accepterad medicinsk teori som förklarar hur behandlingen lindrar symptomen för mental sjukdom. Patienter ges ett vanligt bedövnings- och muskelavslappnande medel. En elektrisk ström passeras sedan genom hjärnan för att framkalla ett krampanfall som liknar ett epileptiskt anfall.
Psykiatriker anser att ECT är nödvändigt i extrema fall, såsom allvarlig depression där patienter har en risk för självmord eller vägrar att äta och dricka.
Emellertid är förkämpar för mental hälsa oroade över nivåerna på den elektriska strömmen som används i behandlingen. I några fall har man uppfattat att de överstiger vad som är tillåtet i andra länder, t ex i USA. Mängden ström som behövs för att framkalla ett krampanfall kan variera stort mellan olika patienter. Kliniska studier har visat att ECT kan orsaka bieffekter som minnesförlust såväl som försämrad förmåga att tala och skriva.
The Royal College of Psychiatrists har utfört forskning som avslöjade att åtminstone en av tre kliniker rankades under den nivå som krävs för att få ge ECT-behandling.
National Institute for Clinical Excellence (Nice)2 förväntas att senare i år publicera nya riktlinjer, som innehåller rekommendationer om att läkare begränsar användningen av ECT på barn och ungdomar.
Emellertid menade förkämpar för mental hälsa att riktlinjerna från Nice misslyckas med att ge lämpligt skydd för mentalt sjuka.
Helen Crane har genomgått ECT-behandling vid två olika tillfällen och har lidit av allvarliga bieffekter såsom minnesförlust, sluddrigt tal och försämrad koordinationsförmåga. Enligt hennes åsikt skall denna kontroversiella behandling endast ges av erfarna sjuksköterskor inom mentalhälsan och som en sista utväg när alla andra behandlingar har misslyckats.
55-åriga fru Crane sade ja till behandling efter att ha lidit av allvarlig depression sedan flera år tillbaka. Nu går hon ofta vilse i centrum av staden Ashstead i Surrey, där hon har bott i många år.
”Jag tycker att det faktum att patienter behandlas utan samtycke är barbariskt”, sade fru Crane. ”Om det till exempel fanns en ortopedisk behandling som denna, skulle det bli ett ramaskri. Jag tycker att ECT skall vara en behandling som tas till som en sista utväg.”
____________________________________________
1 National Health Service, Storbritannien, övers anm
2 motsvarande svenska Socialstyrelsen, övers anm

Översättning i mars 2015 av Lars Andersson
Korrigering och språkvård Inga Larsson