Förbjud elchocksbehandling (ECT) på barn under 16


Kristen Morrison Carnegie, kyrkoherde

Föräldrar från delstaten Victoria kanske inte inser detta, men i vår kära trädgårdsdelstat är det för närvarande lagligt att barn kan utsättas för elchocks-”behandling”. Denna metod, även känd som elektrokonvulsiv behandling eller ECT, medför att hundratals volts elektricitet förs genom huvudet för att skapa ett anfall. Det kan orsaka hjärnskada, minnesförlust och ibland dödsfall.

Den 18 februari offentliggjorde vår ärade minister för mental hälsa Mary Wooldridge regeringens nya lagförslag om mental hälsa. Trots den påstådda fokuseringen på mänskliga rättigheter, leder lagförslaget inte till att man ämnar införa ett förbud för elchocker (ECT) på barn under 13 – elchocker (ECT) kommer därför att vara lagligt på barn i alla åldrar.

Världshälsoorganisationen (2005) gav som råd att ECT endast skall användas med patientens eller dess ombuds informerade samtycke, endast med lämpligt smärtlindrande och muskelavslappnande medel och aldrig på barn.
Som mor till tre barn på 17 år och därunder, är tanken på att mina barn skulle bli utsatta för sådana behandlingar upprörande. Detta förstärks av det faktum att jag arbetar i ett område, som hjälper barn med neurologiska tillstånd. Det är ofattbart för mig att behandlingar, som avsiktligt förstör och har potentialen att fördärva hjärnan, kan ges i namn av mental hälsa! I Australien år 2014? Detta är helt visst en alltför primitiv och inhuman behandling för en sofistikerad civilisation!

Åren 2009-2010 gavs 48 elchocker (ECT) till 11-15-åriga barn i Victoria. Efter allmänt rabalder i Western Australien, hävdes det föreslagna förbudet mot elchocker (ECT) för åldrarna under 12 till under 14 år. Victoria syntes följa processen till slutet och till dess att lagförslaget om mental hälsa offentliggjordes förra veckan.

Var snäll och hjälp Victoria inte endast med att leva upp till WA (Western Australia), utan med att gå i spetsen för att förbjuda ECT för alla under 16 och hjälpa till att skydda våra barn – för att underlätta att få bort denna metod helt och hållet från samhället.

När väl den nya lagen om mental hälsa har godkänts och stiftats av parlamentet, vilket förväntas ske i juli i år, kommer den inte att ses över förrän efter ytterligare fem år.
Det är därför viktigt att lagförslaget nu blir ändrat till att förbjuda ECT på barn under 16 år.

Översättning i mars 2015 av Lars Andersson
Korrigering och språkvård Inga Larsson