Elchocksterapi (ECT) för åldrar under 14 är förbjuden i Västra Australien efter att lagen har godkänts i parlamentet


http://www.abc.net.au/news/2014-10-17/mental-health-bill-passes-wa-parliament/5822874

Fredagen 17 oktober 2014

Ny lagstiftning för mental hälsa i Västra Australien, som förbjuder användningen av elektrokonvulsiv terapi (ECT) för personer under 14 år, har antagits av landets parlament.
Lagförslaget har behandlats under cirka ett decennium och har blivit föremål för en häftig debatt i parlamentet sedan det introducerades förra året.
Lagstiftningen ger noggrannare regleringar för användningen av elektrokonvulsiv terapi, även känt som elchocksterapi (ECT) , och syftar till att engagera familjer och vårdnadshavare i större utsträckning, när det gäller behandlingen av deras nära.
Lagen inför böter på 15.000 dollar för den som ger elchocksterapi (ECT) till ett barn under 14 år.
Ett barn på mellan 14 och 18 år, som är frivillig patient, kan inte få behandling utan informerat samtycke och godkännande av Mentalhälsotribunalen.
Oppositionen försökte föreslå en lagändring för att öka restriktionen avseende ålder till 16 år, men den gick inte igenom bland partierna.
Lagstiftningen förbjuder även elektrokonvulsiv behandling (ECT) av vuxna mot deras vilja och av påstått mentalt försvagade utan godkännande av tribunalen.
Anklagade personer som är mentalt försvagade utgörs av individer som är åtalade för ett brott men som befunnits vara oförmögna att klara av en rättegång på grund av mental försvagning eller sjukligt sinne.
Genomförande av de nya lagarna kommer att övervakas av en referensgrupp i vilken den tidigare Laborledaren Eric Ripper blir ordförande.

”INGEN TILLSYN” ÖVER ECT FÖRE NY LAG

Ordföranden för Västra Australiens Mentalhälsoförbund Alison Xamon sade att lagförslaget var ”mycket försenat”.
”Jag anser att det är mycket betydelsefullt att lagförslaget har förbättrat tillsynen för ett antal behandlingar, i synnerhet ECT”, förklarade hon.
”Fram till nu har det inte funnits några skydd och det har varit mycket problematiskt. Nu har vi åtminstone några.”
Hon påstod att samtidigt som det fanns en tydlig oro över användningen av ECT, i synnerhet på unga personer, förlitade sig också många människor på behandlingen för att få bukt med mentala tillstånd.
”Å ena sidan vill man se till att det finns en tillräcklig tillsyn, å andra sidan vill man inte göra den så sträng att människor som verkligen vill ha dessa speciella behandlingar inte kan få dem”, sade hon.
Hon förklarade att regeringen nu behöver fokusera på att finansiera åtgärderna i lagförslaget.

Översättning i oktober 2014 av Lars Andersson
Korrigering och språkvård Inga Larsson