ECT – ny och förbättrad?


ECT – New and Improved?

Jag har nyligen stött på en märklig artikel på Mad in America. Den kallas Researchers look at therapeutic benefits of ketamine.(Forskares syn på den terapeutiska nyttan med ketamin). Du kan se den här. Den visar inte vem som är författare men den kommer från Manchesters universitet.

Det första stycket lyder:

“Den största rättegången, när det gäller användningen av elektrokonvulsiv behandling (ECT) i Storbritannien på mer än 30 år, kommer att granska hur användningen av klass C-medicinen Ketamin skulle kunna reducera biverkningarna av ECT för dem som blir behandlade för allvarlig depression“.

Forskningsteamet kommer att ledas av professor Ian Anderson, en psykiatriker som citeras att ha sagt:

“Det är ett viktigt tillfälle att verkligen studera ECT och se hur vi kan förbättra den. ECT är den effektivaste behandlingen vi har mot allvarliga depressioner och terapi-resistent depression – men den kan orsaka kognitiva problem och minnesproblem som biverkningar“.

Det handlar om en slumpmässig och kontrollerad studie. De planerar att rekrytera 160 deltagare som har blivit remitterade till ECT och sedan slumpmässigt ge dem enbart ECT eller ECT plus ketamin.

KOMMENTAR

Jag slogs först av kommentaren att detta är det största försöket på 30 år i Storbritannien när det gäller användningen av elchocks-“behandling“. Det kommer att vara 160 personer i denna studie, vilket inte är ett så värst stort antal med hänsyn till den mängd debatt som har omgivit denna “behandling“.

För det andra slogs jag av Dr. Andersons yttrande att elchocks-“behandling“ kan orsaka kognitiva problem och minnesproblem som biverkningar. Termen “problem“ ser ut att vara en underdrift. Det finns riklig dokumentation i litteraturen om att minnesförlusterna ofta är stora och förödande. Det är även så, att flera auktoriteter inom elchocks-“behandling“ mycket tydligt har yttrat att minnesförlust inte är en biverkning utan snarare den huvudsakliga effekten. Den logiska grunden som har presenterats är att den elektriska strömmen lindrar depression genom att utplåna smärtsamma minnen!

För övrigt finns det även väl dokumenterat att elchocks-“behandling“ inte är mer effektiv när det gäller att lindra depression än låtsad elchocksbehandling, där personen är nedsövd men ej elchockad.

KETAMIN

Men vad som förvånade mig mest var den föreslagna användningen av Ketamin som ett tillägg till elchocks-“behandling“.

Ketamin är en medicin som används som bedövningsmedel till djur och under speciella omständigheter till människor. Dess effekter på människor innefattar bedövning och hallucinationer. Den används som en psykedelisk drog (namnet på gatan: Special K) och har samma drogklass som Fencyklidin (PCP), även känt som Ängladamm.

Dr. Anderson uttrycker hoppet:

“…att Ketamin kommer att reducera den långvariga förlusten av tidigare minnen, inklusive självbiografiskt minne – vilket kan innefatta minnen från barndomens semestrar, att växa upp och livet i ett tidigt skede – något som vissa människor upplever med ECT och vilket kan vara mycket plågsamt“.

SLUTSATS

Jag är ingen neurolog, men jag förstår det så att 450 volts elektricitet som går genom hjärnan orsakar skada. Jag har svårt att föreställa mig hur åtföljande injektion av ett hallucinatoriskt bedövningsmedel kan ha en dämpande effekt på denna skada. Jag har kvar min misstanke att forskarna kanske hoppas på att de euforiska effekterna av medicinen kommer att minska klagomålen på huvudvärk och känslan av att vara “utplånad“, vilka följer på åtgärden.

Med andra ord skulle medicinen kunna ha någon påverkan på vad patienterna säger om behandlingen (det vill säga färre klagomål), men det verkar osannolikt att den kommer att minska mängden hjärnskada eller minnesförlust.

Uppdaterat av Phil 10 maj 2013.

Översättning i januari 2015 av Lars Andersson
Korrigering och språkvård Inga Larsson