ECT – FÖRDELAR ÄR KORTVARIGA


ECT – Benefits Are Short-lived

I måndags (26 augusti) publicerade Lauren Spiro ett inlägg på Mad in America. Artikeln heter The Today Show and ECT: The Full Story & Informed Consent. Här följer kontentan av Laurens artikel:

Den 20 augusti visade Today Show ett avsnitt om ECT (elchocks-”behandling”). Lauren påstår att reportaget inte var balanserat utan var i hög grad snedvridet till förmån för elchocks-”behandling” (ECT). Lauren ger en länk till avsnittet och även en avskrift. Jag har sett videon och läst avskriften, och jag håller med om att reportaget var väldigt mycket för ECT och att biverkningar trivialiserades.

Lauren är direktör för föreningen National Coalition for Mental Health Recovery och hon bilägger i sitt brev en kopia av ett brev, som föreningen har skickat till Today Show för att tillrättavisa dem för deras ensidiga presentation.

Laurens främsta bekymmer är att föreningen hade försett NBC med namnen på fem överlevande från elchocksbehandling (ECT) som var villiga att bli intervjuade och som var beredda vid sina telefoner. Showens producent ringde endast en av dessa människor och ringde senare tillbaka till honom för att berätta att de förmodligen inte skulle behöva de uppgifter som han hade lämnat.

NBC använde emellertid uppgifter från människor, som hade gjort positiva uttalanden om sina erfarenheter av elchocks-”behandling” (ECT). De sände också ett klipp från en intervju med Med.dr. Jeffrey Lieberman (ordförande för APA), där han beskrev ECT som ”… en effektiv behandling …” Han hävdade också att ”sjuttio till 80 procent av människor kommer att reagera positivt och i vissa fall kommer att ha en fullständig tillbakagång av symptomen”.

NBC:s chefsläkare och redaktör, Med.dr.Nancy Snyderman, talade entusiastiskt om elchocksbehandling (ECT). Hon medgav att det ibland kunde finnas minnesproblem men att de var obetydliga: ”… man förlorar inte minnet av vem man är eller vad man har gjort i livet”. Detta står i skarp kontrast till Linda Andres berättelse. I sin bok, Doctors of Deception, berättar hon att hon inte har något minne från sin tid på college och att hon i själva verket bara vet att hon gick på college, eftersom hon kan se sitt diplom som hänger på väggen.

Lauren Spiros allmänna åsikt är, att ett TV-inslag om elchocks-”behandling” (ECT) bör innefatta kommentarer från människor som har skadats av den. Och vem skulle kunna argumentera mot det?

De negativa aspekterna av elchocksbehandling (ECT) som Lauren anser bör ingå i en väl avvägd redogörelse innefattar:

Risk för hjärnskada
Risk för minnesförlust (ibland under flera år)
Teorin om de så kallade positiva effekterna av elchocksbehandling (ECT) är faktiskt biverkningar från hjärnskada (domningar och eufori)
Bevis på betydande återfall efter behandling
Hög grad av återintagningar på sjukhus
Brist på pålitliga vetenskapliga uppgifter om varför/hur behandlingen alls fungerar

Återigen, vilken förnuftig person skulle käbbla emot den här listan, till vilken jag för övrigt vill tillägga:

Faktum är att låtsad ECT ( i vilken individen är förberedd och bedövad men faktiskt inte elchockas) är lika effektiv som riktiga ECT! (Northwick Park ECT Therapy Trial)

Under decennier har psykiatrin försökt sprida påhittet att ECT är en säker och effektiv behandling vid svår depression. Vi fick veta att biverkningar var minimala och övergående. Klagomålen från personer som hade skadats av elchocker, inklusive från dem som hade förlorat allt minne från stora delar av sina liv, avfärdades på vederbörligt psykiatriskt vis såsom osammanhängande svammel av de ”psykiskt sjuka”.

Men såsom i andra delar av psykiatrin vänder tidvattnet. De lättvindiga psykiatriska fablerna står inför en allvarlig utmaning. På Mad in America kunde Lauren finna en stor publik. Linda Andres bok, Doctors of Deception, (som jag diskuterade i ett tidigare inlägg) har publicerats och läses vida omkring. Och tusentals offer för denna ”behandling” talar ut i grupper för överlevare och på andra håll.

Det är nu sex år sedan Fil.dr.Harold Sackeim, tidigare en av USA:s mest entusiastiska förespråkare för ECT, publicerade sin sex-månaders uppföljningsstudie av 250 ”patienter” och kom fram till att ECT verkligen orsakar ”… permanent minnesförlust och permanenta brister i kognitiva förmågor, vilket påverkar individens förmåga att fungera”.

Jag minns inte att jag någonsin läst eller ens hört talas om en väl utformad studie med tillfredsställande uppföljningstid, som har funnit att ECT är effektiv och säker.

Så frågan är varför psykiatrikerna fortfarande använder denna hjärnskadande ”behandling”. Varför är det så att psykiatriker med mycket få undantag inte uppmärksammar bristen på effektivitet och farorna? Varför åligger det de överlevande och webbplatser, såsom Mad in America, att fästa uppmärksamhet på denna destruktiva ”behandling” som ges till 100.000 människor i Amerika varje år? Är psykiatrin som profession så självgod att den inte är i stånd att utföra ens denna minimala mängd självgranskning?

Jag föreställer mig att psykiatrin anser Today Show-avsnittet vara en slags seger. De ser sin valda president Dr Lieberman sola sig i rampljuset och han levererar samma gamla ogrundade och egennyttiga påståenden. NBC behandlade förvisso sitt flaggskepp vänligt.

Eller gjorde de? Under Dr Snydermans intervju kom en text på skärmen, medan dr Snyderman fortfarande svarade intervjuaren i bakgrunden. Texten på skärmen var inte relaterad till vad Dr Snyderman sade. Texten var ett slags sammanfattande uttalande. Här följer vad den sade:

HUR FUNGERAR ECT?

Behandlingen varar vanligtvis en timme
Vanligen två eller tre gånger i veckan
Förbättrar depression hos 70% -90% av patienterna
Fördelarna är kortvariga

Denna text var på skärmen i 6 sekunder. Lägg märke till den sista punkten: ”Fördelarna är kortvariga”.

Detta är vad vi ”förnekare av psykisk-sjukdom” har sagt i åratal. Människor kommer ofta från ECT med en slags eufori som är förorsakad av hjärnskada, men denna bleknar ganska snabbt och inom några veckor har de det inte bättre än människor som inte fått ECT. (I själva verket är de en hel del sämre på grund av neurologiska skador.)

Så vad händer? Bortsett från denna textrad (på TV-skärmen) nämndes det ingenting i Today Show-avsnittet om att fördelarna är kortvariga. En av intervjuarna försökte faktiskt engagera Dr Snyderman i detta ämne, men hon undvek frågan.

Så hur kom raden ”Fördelarna är kortvariga” in i ett avsnitt, som i alla andra avseenden var lite mer än reklam för elchocksbehandling (ECT)? Det ger en tankeställare, eftersom FÖRDELARNA VERKLIGEN ÄR KORTVARIGA.
Någon på Today Show fick rätt angående den delen.

Uppdaterat av Phil 2 september 2013

Översättning i januari 2015 av Lars Andersson
Korrigering och språkvård Inga Larsson