ECT-behandlingar skadar människor


Se denna klassiska elchocksscen från filmen ”Gökboet”

Det ser bättre ut nuförtiden men kom ihåg att det är samma elchock som drabbar hjärnan och den

känsliga tankeverksamheten. Läs här om ursprunget till ECT.
Teaterscen med elchocksbehandling från boken ”Gökboet” här.


ECT behandlingar – hur mycket av läkarvetenskapen är egentligen rent kvacksalveri?

Bo Widegren, Socialdemokraterna.

”Är det läkervetenskap att tillämpa samma som i elektriska stolen?
Elektriska stolen är en avrättningsmetod i USA och det är visserligen med avseende på strömstyrkan inte alls jämförbart med den som används vid elchockbahandling. Men poängen är att läkare som påstår sig hävda beprövad vetenskaplig grund inte vet ett jota om vad de gör när de slår på strömbrytaren. Jo, vid elektriska stolen vet man vad som sker, ty få överlever och det luktar illa av brända detaljer säger de som närvarat. Men vid elchockbehandling? – ingen vet. Man påstår sig bota ångesttillstånd mm och det är ju inte så otroligt att utagerande personer efter elchocker i hjärnan blir mer stillsamma. Men vad vet ”specialisterna”? Ärligt talat inte ett smack. Ändå behandlas mer än 5000 personer bara i Sverige. Av läkare som påstår sig tillämpa metoder grundade på vetenskap och beprövad metod! Följderna blir ofta grava minnesstörningar och kognitiva svårigheter att klara tillvaron. Och det är ju inte så underligt eftersom man släpper en ström genom hjärnan mellan två elektroder som utlöser kraftiga krampanfall. Det rätta ordet är rent kvacksalveri och borde vara straffbart. Det som oroar en vanlig tänkare som ännu inte blivit lobotomerad eller elchockad är hur mycket vetenskap en läkare egentligen har i bagaget.”
Läs hans artikel mot elchocksbehandlingar, ECT här.
Läs om fler människor som har blivit skadade av elchocker, ECT.


Upp till ca 60 000 ECT behandlingar om året i Sverige!

Risk för bestående minnesskador efter ECT

Alla som genomgår en elchocksbehandling riskerar att få bestående minnesskador. Det är en skadeverkning, som läkarna är skyldiga att informera patienterna om innan ECT behandlingen.


Media om ECT behandling

Läs artikeln här.
Läs mer här.


Läs artikeln här.


Läs artikeln här.


Läs artikeln här.


Läs artikeln här.

Media om ECT behandling – läs mer här

Läs mer om ECT behandling i media här.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.