Bedrägerierna och lögnerna kring ECT-behandlingen


Karin Larsson, leg ssk: Psykiatrins ECT-behandling är tortyr

Marlene: Visste inte att det var mina barn!

Jag fick ECT 2002 och jag väntar fortfarande på att mitt minne skall komma tillbaka.” … ”Mig hjälpte det inte – inte det minsta.” … ”Jag förstår inte att de får lov att fortsätta ge ECT.”

Leg. sjuksköterska Siv Rodin: ECT förstör celler i hjärnan

Skaffa dig livsviktig information om psykiatrins ECT-behandling

Mitt engagemang mot ECT

I denna artikel vill jag så enkelt och kortfattat som möjligt ta upp de bedrägerier och lögner som finns kring ECT behandlingen.

Jag har i många år studerat, skrivit och debatterat elchocker i svenskt media och på internet. Varit i kontakt med myndigheter, journalister och politiker. Skrivit ett otal artiklar i ämnet. Har även varit i kontakt med hundratals människor – däribland närstående – som fått skador från elchocksbehandling.

Det är deras talan jag för.

Det är mitt mål att sanningen om ECT skall komma ut och att de drabbade skall få erkännande, stöd och hjälp.

Precis som t.ex isbad, insulinchocken, snurrstolen, lobotomin och tvångssteriliseringen en gång avslöjades och förpassades till historien, så kommer också att ske med elchocksbehandlingen. Läs mer här angående psykiatrins historia.

Det är upp till oss att se till att sanningen om ECT behandlingen kommer ut.

Peter U Larsson, Medlem i Kommittén för Mänskliga Rättigheter


Vad är en ECT behandling?

Elchocksbehandling, ECT innebär att en elektrisk ström på ca 0,9 A vid 450 V sänds genom patientens hjärna med hjälp av elektroder som anbringats på huvudet. Strömmen framkallar ett epileptiskt anfall. Patienten sövs ner med narkos, får bettskena och muskelavslappnade medel för att undvika krampanfall och frakturer.


Många har skadats av ECT

Minns inte längre mina barns barndom
– permanenta skador på minnet

”Vid inläggning på psyk i X år X pga depression blev jag behandlad med ect! jag var mycket tveksam till detta men blev rent ut sagt övertalad av läkare och övrig personal att genom föra det! Jag fick 6 behandlingar och efter varje gång vaknade jag upp och var helt förtvivlad, jag grät och skrek och visste inte var jag var eller vad som hänt, en personal blev avsatt för att finnas hos mej vid uppvaknandet för att lugna mej (vilket inte alls hjälpte). Efter dessa 6 behandlingar ville de göra ytterliga 8 st, men jag vägrade!!! Mitt närminne var helt bort, men jag blev informerad om att det bara var tillfälligt och att mitt minne inte alls skulle bli skadat! Som sagt jag vägrade fler behandlingar! Väl hemma igen fick en vän flytta hem till mej och stödja mej, jag mindes inte hur jag skulle göra de mest enkla sakerna längre ochjag hade hemska mardrömmar som ofta slutade med att jag vaknade upp och grät och var totalt förvirrad, jag klarade inte av att vara ensam, långa tidsperioder från mitt tidigare liv är helt borta, vilket jag många gånger upplever som väldigt handikappande och pinsamt- Mina barn vill ibland prata om deras barndom, tyvärr har jag inga svar till dem eftersom mina minnen är borta! jag har fått permanenta skador av både när-minne och långtids-minne pga ect!”

Allt gick utför och jag förlorade mig själv

”jag har gjort ect fick avbryta efter 7 st, då jag kännde att jag tappade mej själv. nu ca 4-6 mån efter har allt gått utför och jag förlorar mej själv mer och mer. jag e tom i huvudet och likgiltig. jag har tappat mitt minne och det blir sämre.”

ECT har fullständigt handikappat mig

”Jag har sedan tonåren lidit av återkommande depressioner och när medicinering inte ansågs hjälpa mig blev jag rekommenderad ECT behandling. Jag fick en broschyr och det verkade inte finnas några nackdelar och jag beslutade mig därför att pröva. Det var först efteråt, idag som jag ser biverkningarna av denna behandlingsmetod. Jag har betydligt sämre minne, har svårt att hålla kvar tankar, svårt för inlärning. Och det känns som att jag har tappat bort vissa kunskaper jag tidigare innehaft. Jag minns inte exakt tidpunkt eller hur många behandlingar jag gjort, men jag antar det måste finnas journalanteckningar.
Jag uppskattar dom ialla fall till 12 och det var runt år 2000 på X sjukhus. Jag skulle aldrig någonsin rekommendera en annan människa att genomgå en ECT behandling. Jag upplever att den fullständning handikappat mig!”

Läs vittnesmål här från folk som har blivit skadade av ECT
Läs vad anhöriga till de drabbade säger.
Läs vad sjuksköterskor säger om ECT.


Bedrägligt namnbyte från elchocker till ECT behandling, elbehandling eller elektrokonvulsiv terapi etc.

Läkaren eller psykiatrikern kommer genast att säga: ”Nej, nej, detta är inte elchocksbehandling! Detta är något helt annat som heter ECT-behandling eller elbehandling. Elchocker var något som vi sysslade med förr i tiden – det har vi helt övergivit nu.”

Sanningen är att orden elchocker och elchocksbehandling fick så negativ klang i folks öron att man var tvungen att byta namn på behandlingen. Ryktet skulle förbättras.

Det var heller inte bra att patienterna kastades runt på britsen i kramper och riskerade frakturer. Därför söver man idag ner patienten och ger bettskena och muskelavslappnande medel.

Men det är samma eller starkare elchock som drabbar patientens hjärna och dennes känsliga tankeverksamhet.

Namnbytena har förvillat folk: elektronisk stimuleringsterapi, elchocker, elchocksbehandling, elchocksterapi, ECT, ECT-behandling, ECT terapi, elbehandling, elektrokonvulsiv behandling, elektrokonvulsiv terapi, elterapi, elstimulering, psykiatrisk chockterapi och chockterapi.

Oavsett namnet så är det samma eller starkare elchock – 450 volt, 0,9A – som drabbar patientens hjärna och dennes känsliga tankeverksamhet. En elchock stark nog att orsaka kramper och frakturer.


Bedrägeri: ECT behandlingen är en väl beprövad och vetenskaplig behandling vars ursprung vi inte informerar patienten om

Ingen läkare eller psykiatriker vill på något sätt diskutera eller informera patienten om ECT-behandlingens ursprung. Jag kan förstå varför. ”Vetenskapligheten” kring ECT hade då försvunnit.

Detta innebär att man undanhåller väsentlig information från patienten och dennes anhöriga.

Korrekt: ECT uppfanns 1938 i Italien efter att Ugo Cerletti, psykiater, hade sett hur grisar bedövades med en elchock innan slakt

”Jag gick till slakteriet för att få se denna så kallade ’elektriska slakt’ med egna ögon. Stora metalltänger var fästade vid slaktsvinens tinningar och kopplade till ett eluttag (125 volt). Så fort svinen kom i kontakt med tängerna förlorade de medvetandet och stelnade till. Efter ett par sekunder började de skaka av kramper på samma sätt som våra försökshundar gör. Under denna medvetslöshet (epileptiskt koma) kunde slaktaren sticka och åderlåta dem utan svårighet.” Ugo Cerletti, psykiater, beskriver 1954 hur han uppfann elchocksbehandlingen.

Läs mer här om ursprunget till ECT-behandling.


Lögn: ECT behandling används inte längre eller mycket lite
Lögn: ECT behandlingen används mycket begränsat i speciella fall

De flesta människor i tror inte att elchocker, ECT används längre i Sverige. Man tror att det är en äldre och inhuman behandlingsmetod. Precis som insulinchock, lobotomi och tvångssterilisering.

Det kallas inte elchocker längre utan ECT behandling, elbehandling, elterapi eller elektrokonvulsiv behandling etc. Det låter bättre. Men det är samma elchock som drabbar patientens hjärna och känsliga tankeverksamhet.

Korrekt: Användningen av elchocker, ECT har aldrig varit större
– upp till 60 000 per år enligt undersökningar från KMR

Faktum är att användningen av ECT behandling i Sverige har eskalerat de senaste åren. Det ges elchocker som aldrig förr. Ofta när psykofarmaka inte har fungerat eller gett allvarliga biverkningar.

ECT ges i Sverige till barn, gravida, äldre och många under tvång.

Enligt undersökningar från Kommittén för Mänskliga Rättigheter har antalet elchocksbehandlingar beräknats något år till 60 000. Det innebär förmodligen att Sverige var värst i världen per capita. Efter varningar från KMR och uppmärksamhet i media har antalet minskat med ca 30% den senaste tiden.

Socialstyrelsen vet inte ens hur många elchocker som ges varje år i Sverige och har blivit JO-anmälda för detta av KMR.

ECT är förbjuden på många håll

”Maths Jesperson, distriktsombud för patientföreningen RSMH i Skåne, är kritisk till elbehandling. ”Den har inte blivit mindre farlig med tiden”, tvärtom, säger han. I den internationella vetenskapliga litteraturen finns dock många studier som visar att elbehandling ger allvarliga skador. I Italien och flera delstater i USA är metoden förbjuden. I andra länder (Tyskland, Holland) används den knappast alls.” Läs mer här.

60 000 elchocker 2009 – Socialstyrelsen fick ihop 8356. Vet inget alls om biverkningarna.
Expressen Hälsa: Behandlingar med elchocker fördubblade på tio år
KMR JO-anmäler Socialstyrelsen. Socialministern grovt vilseledd inför riksdagsdebatt om ECT.


Lögn: ECT behandlingen är en vetenskaplig och väl beprövad metod

Läkare och psykiatriker i Sverige har eskalerat användningen av ECT de sista åren och lovprisat den. Detta trots mängder av rapporter på skador som även har belysts i media.

Elchocker har getts till barn, gravida och äldre. Många under tvång.

I många andra länder används ECT-behandlingen ringa eller inte alls.

Korrekt: ECT behandlingen saknar vetenskaplig grund

Det finns ingen korrekt uppföljning kring ECT-behandlingen i Sverige. Socialstyrelsen vet inte ens hur många behandlingar som ges om året och har blivit JO-anmäld av KMR för detta.

Det finns ingen långsiktig uppföljning av verkningarna från ECT.

”Vetenskapligheten” kring ECT grundar sig på auktoritet och makt. Inget underlag finns för att kalla ECT vetenskaplig och väl beprövad.

Psykiatrisk chockbehandling fördärvar hjärnan

”Elchock ger mer uppenbara exempel på hur psykiatrisk behandling fördärvar hjärnan. Chockbehandling är helt enkelt en skallskada orsakad av överväldigande elektrisk ström, som är tillräcklig för att framkalla ett epileptiskt grand mal-anfall. När patienten blir apatisk så skriver doktorn i journalen ’klagar inte längre’. När patienten uppvisar den eufori, som vanligtvis är följden av hjärnskada, så skriver doktorn ’humöret förbättrat’. Under tiden skadas individens hjärna och sinne så drastiskt att han eller hon inte förmår protestera. Det är lätt att få dem att ta emot upprepade chockbehandlingar. I många fall måste familjemedlemmar ingripa för att stoppa den destruktiva ’behandlingen’.” Läs mer här.

Peter R. Breggin, MD (Medical Doctor)

SVD: Många patienter upplever att deras problem inte tas på allvar

I Socialstyrelsens rapport, som presenteras i veckan, kritiseras vården för att de inte informerar patienter tillräckligt om biverkningar och inte tar hand om dem som får problem efter elchocksbehandling. ”Många patienter upplever att deras besvär inte tas på allvar”, säger Susanne Rolfner Suvanta, huvudansvarig för rapporten och utredare på enheten för kunskapstillämpning. För att få en bild av hur utbrett problemet med biverkningar är, framför allt minnesstörningar, måste inrapporteringen från vården blir bättre och att ett nationellt kvalitetsregister skapas, konstateras det i rapporten. Fortfarande saknas kunskap om risken för bestående minnesstörningar, särskilt efter mångårigt bruk av ECT. Läs mer här.

Etiskt dilemma

”En del av medicinen, neurologin, strävar efter att förhindra konvulsioner* medan en annan del, psykiatrin, använder konvulsioner* som ’behandling’. Är inte detta ett underligt etiskt dilemma?” Läs mer här.

Docent i neurologi, dr Robert Grimm

*NE: ”konvulsion, som medicinsk term kramp, krampanfall; stort epileptiskt anfall.”

Vetenskapliga bevis saknas för ECT

”Om vi tog en rationell, bevisbaserad inställning till kontroversen om ECT skulle den överges, liksom andra behandlingar har övergetts som en gång tycktes vara effektiva, t.ex. roterande stolar, överraskningsbad och lobotomier.”

”Resultaten av denna översyn visar att kampanjer av ECT mottagare över hela världen för att förbjuda ECT, stöds av att det saknas vetenskapliga bevis för att den är säkert eller effektivt. Säkerligen är farhågorna om ECT-orsakad minnesförlust, så ofta avfärdad som ’subjektiv minnesförlust’ av ECT förespråkare, faktiskt välgrundade enligt forskningen.” Läs mer här.

Professorerna John Read (University of Auckland – NZ) och Richard Bentall (University of Liverpool – UK).

ECT orsakar bestående minnesförluster

”Efter tjugofem år och miljontals dollar av federala medel avsedda för forskning av de negativa kognitiva effekterna av ECT – tjugofem år då inte en enda långsiktig uppföljningsstudie någonsin publicerades – har nu den självutnämnde ”världsexperten” på ECT Harold Sackeim ändrat sin synpunkt, han erkänner numera att ECT rutinmässigt orsakar bestående minnesförlust och brister i kognitiva förmågor. Hans nya studie -den första som publicerats där han följt patienter så länge som sex månader och den enda av hans studier där kontroll användes – validerar en generation av patientrapporter om permanent iatrogent (som orsakats av läkarvård eller sjukvård övers. anm) funktionshinder, och motbevisar Sackeim´s tidigare publicerade påstående att dessa rapporter helt enkelt var symptom på psykisk sjukdom. Övriga rön: det finns inga belägg för att ECT ökar intelligens, som Sackeim tidigare har påstått, och att kvinnor är mycket mer benägna än män att uppleva svår permanent minnesförlust.” Läs mer här.

Harold Sackeim, internationell expert på ECT

SDS: Kritiker varnar för bestående hjärnskador

”Elbehandling (ECT) är inte en mirakelmedicin mot psykiska sjukdomar. Den ger bestående hjärnskador. De minnesluckor patienterna får är inte biverkningar utan avsedda effekter, menar kritikerna. ECT borde förbjudas, säger Maths Jesperson, distriktsombud för RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa).” Läs mer här.

Läkartidningen: Ingen uppföljning av effekter och bieffekter av ECT

Patienten upplevde så stora minnessvårigheter efter ECT att elbehandlingen avbröts. Trots det utreddes inte besvären ordentligt förrän mer än två år efteråt. (Soc 44-13644/2009). Läs mer här.

Dagens Medicin: Stora brister i användningen av ECT

Den svenska psykiatrin får bakläxa för sin användning av elbehandling, ECT. Enligt Socialstyrelsen håller varken uppföljningen eller informationen till patienterna måttet. Läs mer här.

Långvarig eller permanent minnesförlust

”Till med de största förespråkarna i det amerikanska psykiatrikerförbundet (APA) har sedan länge (2001) erkänt att ECT ’kan ge långvarig eller permanent minnesförlust’ (’can result in persistent or permanent memory loss’)” Läs mer här.


Lögn: ECT behandlingen är numera skonsam och förfinad
Lögn: ECT-behandlingen är en mild och stimulerande behandling

Vissa läkare och psykiatriker hävdar att den nutida ECT behandlingen har inget att göra med den elchocksbehandling som vi t.ex kan se i filmen ”Gökboet”.

En del påstår till och med att ECT behandlingen är en mild och stimulerande behandling. Trots detta skulle de själv aldrig prova ECT eller låta sina anhöriga göra det.

Korrekt: Det hela ser bättre ut men det är samma eller starkare elchock än tidigare. Själva elchocken är inte ändrad.

För att få människor att gå med på ECT har psykiatrin varit tvungen att försköna behandlingen och byta namn på den. Annars skulle ingen vilja ha ECT.

Men poängen är inte hur det ser ut.

Poängen är naturligtvis elchocken som drabbar personens hjärna och känsliga tankeverksamhet. Elchocken är densamma eller starkare i ECT jämfört med förut i elchocksbehandlingen.

ECT ”fungerar” genom att skada hjärnan och ge personen en kraftig chock så att hon glömmer och får sin tankeverksamhet i oordning.

Mer ström nuförtiden i ECT för att framkalla det epileptiska anfallet

”Förr hade man ingen bedövning och muskelavslappnande och folk bröt både rygg, ben och tänder när kroppen började konvulsera. De låg och sprattlade som fiskar på torra land. Det var hemska scener. Man kopplade in en skrikande patient till väggurtaget och 4-5 vårdare som höll fast i ben och armar. Den enda anledningen till att man började bedöva och söva ner patienterna var att anhöriga blev så upprörda när de tittade på – många svimmade. Det står faktiskt i deras egna manualer: ’för att undvika Gökboet-scener’. Man använde också bilateral elchock förr, dvs elektoderna på båda sidorna av huvudet, det förstörde dock talcentra i hjärnan och ingen ville visa upp sluddrande människor som behandlingsresultat. Idag säger man att man bara använder unilateral ECT, elektroderna på samma sida, men det är ren lögn har vi kommit fram till. Det används fortfarande bilateral ECT inom psykvården i Sverige – skrämmande mycket dessutom. En annan sak är att när folk blir nedsövda och får muskelavslappnande så behövs det mer ström för att framkalla det epileptiska grand mal anfallet (personen blir medvetslös). Det är ju strömmen som skadar hjärnan, så naturligtvis blir skadorna desto större, även om man inte ligger och sprattlar på bordet. Bedövningen är bara ’kosmetika’.”
Läs mer här.

Peter Anstrin, författare som följt psykiatrin i över 40 år.

Mer ström i dagens ECT

”I Sverige har metoden fått ett kraftigt uppsving under 2000-talet med argumenten att den nu är förfinad och ofarlig. I själva verket är den farligare nu än i början. Eftersom patienterna sövs och får muskelavslappnade medel krävs det kraftigare ström för att orsaka de anfall som läkarna är ute efter, säger Maths Jesperson.” Läs mer här.

Chockbehandling är helt enkelt en skallskada

”Chockbehandling är helt enkelt en skallskada orsakad av överväldigande elektrisk ström, som är tillräcklig för att framkalla ett epileptiskt grand mal-anfall. När patienten blir apatisk så skriver doktorn i journalen ’klagar inte längre’. När patienten uppvisar den eufori, som vanligtvis är följden av hjärnskada, så skriver doktorn ’humöret förbättrat’. Under tiden skadas individens hjärna och sinne så drastiskt att han eller hon inte förmår protestera.” Läs mer här.

Peter R. Breggin, MD (Medical Doctor)

Vilseledande information
ECT kan ge permanenta minnesförluster

”Inför SVTs kameror (Uppdrag granskning, november 2009) sade Socialstyrelsens Mårten Gerle (psykiatriker) att det var galet att patienterna fick grovt vilseledande information om riskerna med elchocker. Han lovade bättring; patienterna skulle fortsättningsvis få veta att elchocker kan ge permanenta minnesförluster. Läs mer här.

Uppdrag Granskning:
Läkarna fick veta om riskerna med ECT – men inte patienterna

”Patienter som får elbehandling mot depression riskerar bestående minnesskador. Det har de ansvariga läkarna fått kunskap om – samtidigt som patienterna hållits ovetande. Uppdrag granskning kan nu avslöja hur svenska patienter vilseletts när det gäller riskerna med elbehandling, så kallad ECT, vid depressioner.”


Lögn: ECT behandlingen ger endast en tillfällig och övergående minnesförlust utan problem.

För att få patienten att gå med på ECT brukar läkarna eller sköterskorna informera om att man brukar endast få tillfälliga och övergående minnesförluster.

Korrekt: Patienten riskerar bestående minnesskador efter ECT

Socialstyrelsen har fastslagit att läkarna måste numera informera patienterna om att de riskerar bestående minnesskador efter ECT.

Uppdrag Granskning: ECT, Patienter har vilseletts om allvarliga biverkningar

Sveriges största vårdgivare har under flera år vilselett patienter om allvarliga biverkningar vid elbehandling mot depressioner. ELBEHANDLING, så kallad ECT, används allt oftare i Sverige för att hjälpa patienter med depressioner. Från 18 000 behandlingar om året i början av 2000-talet, till dagens nivå på runt 45 000 elbehandlingar per år. Uppdrag granskning kan nu avslöja att många svenska patienter hållits ovetande om riskerna för allvarliga biverkningar, framför allt kraftiga minnesförluster, efter ECT:n.

Hundratals patienter och deras anhöriga har rapporterat om skador efter ECT.

Mitt minne blev förstört av ELCHOCKER

”Jag är EN AV DOM; som har behandlats med ECT. Jag ville inte, men tog jag inte emot den hjälpen så skulle jag inte få någon hjälp alls sa de. Jag visste inte om allt detta som jag nu vet. Man sade att man får minnesluckor efter denna behandling, men minnet kommer att komma tillbaka inom ca 1 år. Det är snart 5 år sedan behandlingen nu och min man får ständigt påminna mej om t.ex. en person vi träffar vem det är, (kan vara någon jag umgåtts jättemycket med). Eller en plats vi varit mycket på som jag inte känner igen. Har missat mycket av barnens uppväxttid, dels p.g.a. depressionen men också av minnen. Mitt liv känns rent utsagt JÄTTE TRASIGT! VAD SKALL MAN GÖRA? JAG KAN INTE FÅ TILLBAKA DET!” M.

Läs vittnesmål här från folk som blivit skadade av ECT.
Läs vad anhöriga till drabbade säger.

Psykiatrin erkänner inte skador från ECT

”Psykiatrikerna kan inte få sig själva att erkänna att ECT orsakar skada, annat än om patienten skulle bli elchockad till döds på bordet och det samtidigt videoinspelades och observerades av en av Förenta Nationernas observationstrupper. Jag började studera forskningen om ECT och fann att den utförts av psykiatriker som har ECT som levebröd.” Läs mer här.

Narkosläkare Michael Chavin, 1997

Läkartidningen: Svår minnesförlust efter ECT

På kort tid har jag träffat två patienter som lider av svåra minnesstörningar som har uppkommit i direkt anslutning till genomgångna ECT behandlingar. En gemensam nämnare är att båda har fått långa ECT-serier inom en relativt kort tidsrymd. Läs mer här.

Risk för permanenta minnesförluster

Till och med de största förespråkarna för ECT i det amerikanska psykiatrikerförbundet (APA) har sedan länge (2001) erkänt att ECT ”kan ge långvarig eller permanent minnesförlust” (”can result in persistent or permanent memory loss”). [1] En i British Medical Journal (BMJ) publicerad systematisk översyn av de studier i vilka man intervjuat patienter om deras minnesskador, fann att graden av rapporterad ”långvarig eller permanent minnesförlust” varierade mellan 29 % och 55 %. [2] I tillägg till det, publicerade den kanske mest kända ECT-förespråkaren Sackeim år 2007 en stor studie, i vilken han kom fram till att ECT kan framkalla permanent minnesförlust och brister i kognitiva förmågor (tankeförmåga). Det var – otroligt nog, efter alla år – den första studie i vilken man följt patienter i över sex månader, och där man använt en kontrollgrupp. [3] Sackeims studie bekräftade de många och mångåriga patientrapporterna om permanenta minnesförluster från ECT. Läs mer här.

[1] American Psychiatric Association (2001). The Practice of ECT, A Task Force Report, 2nd ed. APA: Washington, DC.
[2] Diana Rose, Pete Fleischmann, Til Wykes, Morven Leese and Jonathan Bindman, Patients’ perspectives on electroconvulsive therapy: systematic review, British Medical Journal, Volume 326, 21 June 2003, p. 1365.
[3] Sackeim HA, Prudic J, Fuller R, Keilp J, Lavori PW, Olfson M. The cognitive effects of electroconvulsive therapy in community settings. Neuropsychopharmacology, 2007; 32:244-54.

Minnesstörningar från ECT

”Enligt Maths Jesperson är förespråkare av och motståndare till elbehandling överens om att patienterna får minnesstörningar. Frågan är om dessa går över eller inte. Där skiljer sig åsikterna. Breggin citerar en studie där patienterna fick frågor om sitt minne 6–18 månader efter ECT. 74 procent upplevde minnesstörningar som ett fortsatt problem, 30 procent som bestående. Breggin har inte hittat något bevis för att den positiva effekten sitter i mer än fyra veckor.” Läs mer här.


Bedrägeri: Patienter har inte fått korrekt och fullständig information innan ECT behandlingen.

Det finns många vittnesmål på att patienter och deras anhöriga inte har erhållit en fullständig och korrekt information innan ECT behandlingen. Denna information måste även innehålla att risken finns för bestående minnesskador.

Detta problem har Socialstyrelsen tagit upp med sjukhusen.

ECT behandling: En kritisk granskning av Socialstyrelsens agerande

”I november 2009 framkom det att Socialstyrelsen under lång tid tillåtit psykiatriker att ge felaktig information till patienter om de skador som kan uppstå till följd av ECT.

Patienter fick inte veta att de kunde få omfattande och permanenta minnesskador av ECT, utan fick i stället information att ’i forskning har man inte kunnat visa kvarstående minnesstörning’.

Det framkom att trots alla påstående om ’en effektiv och säker behandling’ hade inte Socialstyrelsen ens den mest elementära kunskap om verksamheten – som hur många ECT-behandlingar som gavs i Sverige under ett år.

Myndigheten fick också motvilligt bekräfta att det inte fanns någon nationell uppföljning och sammanställning av effekter och skadeverkningar av ECT.” Läs mer här.

Korrekt: Alla patienter och deras anhöriga har rätt till en fullständig information innan ECT, vilken inkluderar att de riskerar bestående minnesskador.

Kritik mot bristande information

”Landstinget Västmanland måste förbättra sin information till patienter inför så kallade ECT-behandlingar. En man vände sig till Socialstyrelsen och klagade på att han inte fått korrekt information. Landstinget Västmanland ger patienter dålig information om så kallade ECT-behandlingar, alltså elchock-behandlingar, skriver Socialstyrelsen i ett beslut. En man vände sig till Socialstyrelsen där han klagade på dålig information om bland annat minnesstörningar i samband med elchock-behandlingarna.”

Läs mer här.


Lögn: Självmordsrisken minskar efter ECT

Korrekt: Självmordsrisken ökar efter ECT.

Självmordsrisken ökar efter ECT

”Det är inte heller sant att elchocker hindrar människor från att begå självmord. Det finns inga hållbara bevis som visar att så är fallet. Det mesta är ett önsketänkande, baserat på finansiella intressen. Det ECT åstadkommer är att det gör folk så förvirrade att de glömmer bort sina depressioner och eventuell önskan till självmord. Efter ett tag återkommer de dock, varmed det är dags för en ny serie elchocker. Självmordsrisken ökar därmed. De flesta självmord sker inom en sexmånadersperiod efter kontakt med psykiatrin. Elchocker – ett brutalt sätt att få någon annan på andra tankar

Peter Anstrin, författare som följt psykiatrin i över 40 år.

Risken för självmord minskar inte

”Patienterna blir inte bättre. De tror det för att de inte minns hur dåligt de mår. När de repar sig kommer depressionen tillbaka”, säger Maths Jesperson. Risken för självmord minskar inte eftersom patienterna efter ECT lider av både sin psykiska sjukdom och skador av behandlingen. De blir inte bättre av att deras läkare förnekar att elbehandling kan skada. Läs mer här.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.